Zasady jakości i ochrony środowiska

Posiadamy certyfikat ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 wydany przez Bureau Veritas Certification. Oznacza to, że pracujemy zgodnie z powyższymi normami, a nasze zasady są następujące:

Informacje ogólne

Zasady firmy W. Ruberg AB określają cele firmy, zapewniają również wskazówki w dziedzinie jakości i ochrony środowiska dla pracowników. Nasze zasady są również deklaracją wobec klientów, dostawców, władz i innych zainteresowanych stron.

Zasady

Dostarczamy bezpieczne produkty o właściwej jakości, z dobrym serwisem i ogólną dbałością o ochronę środowiska w firmie i na zewnątrz. Nasze pompy i usługi mają być takie, aby zapewniały korzyść klientowi, który spośród wielu dostawców wybierze naszą firmę. Prowadzimy również regenerację i recykling starych pomp.

W naszej działalności troszczymy się o jakość i środowisko:
  1. spełniamy minimalne wymagania przepisów prawa i innych regulacji dotyczących jakości i ochrony środowiska;
  2. nieustannie ulepszamy jakość naszej pracy i dbałość o środowisko pod względem ekonomicznym i technicznym;
  3. regularnie sprawdzamy nasze oddziaływanie na środowisko i dzięki temu, o ile to możliwe, wprowadzamy substancje o niższej szkodliwości dla środowiska i ograniczamy hałas, używamy również materiałów przyjaznych dla środowiska i naszych pracowników oraz stosujemy recykling;
  4. w postępowaniu z środowiskiem naturalnym i naszymi produktami zapobiegamy wypadkom;
  5. zawsze używamy najlepszej dostępnej technologii i materiałów ocenianych pod kątem oddziaływania na środowisko i dbamy o to, aby uwzględniony był recykling naszych produktów;
  6. zawsze upewniamy się, czy nasi pracownicy mają odpowiednie wykształcenie i kompetencje, aby należycie wywiązywać się ze swych obowiązków.

Dyrektor Naczelny odpowiada za odpowiednie udokumentowanie, realizację i aktualizację niniejszych zasad oraz informowanie o nich pracowników.

Immeln 2008-07-15 W. Ruberg AB Dyrektor Zarządzający Andreas Ohlsson